Stromen

in evenwicht

Vervolg Deel 1 over Indigo mensen

Om inzicht te krijgen in indigo mensen moeten wij iets meer weten over intuïtie, want zij zijn namelijk getalenteerde beoefenaars daarin.

Wat is intuïtie?

De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio een dienaar; ergens in de tijd zijn we de dienaar gan aanbidden en het geschenk vergeten. Einstein

Het begrip intuïtie wordt verschillend uitgelegd. Als we kijken naar de essentie, de kern, dan is intuïtie niet meer dan een waarschuwingssignaal. Iets is goed of niet goed. Het is links of rechts, je moet het wel of niet doen.

Zo beredeneert men vanuit

  • de Psychologie dat intuïtie een impliciete ingeving is als gevolg van bepaalde gedachtenprocessen en waarnemingen waardoor de juiste keuzes kunnen worden gemaakt.
  • De integratieve psychologie stelt dat de oudere, meer ervaren mens een grotere kans heeft dat besluiten op basis van intuïtie slagen. Eerder opgedane ervaringen die in het geheugen zijn opgeslagen in dit leven zou dus een grote rol spelen bij je ingevingen.
  • In de filosofie stelt men echter dat het begrip intuïtie een aanduiding is van pure, directe kennis die niet uit eerdere kennis kan worden afgeleid.
  • In de theosofie vindt men dat intuïtie een hoger aspect is van het denkvermogen. Het zintuig voor gedachten van edeler aard. Intuïtieve vermogens komt in die zin voort uit het denken.

Wanneer we de mens holistisch bekijken, dan kom ik tot de conclusie dat intuïtie niet één te beschrijven methodiek/kracht is omdat het voortkomt uit verschillende doelen. Het bereiken van doelen heeft energie nodig. Dus het bereiken van verschillende doelen op basis van intuïtie vereist dan ook verschillende types energie.

Intuïtie leidt je naar de keuze van een bepaalde weg. Het is de een of de ander. Waaróm je die keuze maakt, waaróm die ene weg nou wel beter is dan de andere, dat is een andere materie. We komen dan op het gebied van de kruinchakra, het gebied van het lichtverbruik (alle type energie wordt gebruikt) en waar volgens velen de 'deur' is naar het hoger weten. Het hoger weten waarin ervaring, kennis en gevoel samenkomt met een kosmisch bewustzijn.

Onze keuzes en onze handelingen worden op zijn minst niet alleen vanuit (eerdere ervaringen/kennis) aangestuurd maar ook om de volgende doelen te bereiken en vanzelfsprekend de 'kruisbestuivingen' daartussen:

  1. Het doel om te overleven (eten, drinken, voortplanting, vluchten) (lichaam)
  2. Het bereiken van geplande doelen (denken) (lichaam en geest)
  3. Het bereiken van variabele doelen (denken, gevoelservaring en improvisatie) (geest en geheugen)
  4. Het bereiken van gevoelsdoelen (intuïtie van geheugen en niet lichaamsgebonden zintuigelijke orde)

Wanneer we deze verschillende vormen van intuïtie technisch nader bekijken in relatie tot de energie die wij nodig hebben om deze verschillende intuïtieve mogelijkheden te kunnen volbrengen, dan moeten wij kijken naar de bijbehorende energiefrequenties en de chakra's die deze energie ge- en verbruiken.

Maar daarover meer in de volgende column...

FacebookLikeBox