Stromen

in evenwicht

Licht- en kleurtherapie

Lichttherapie

Gekleurd licht wordt al duizenden jaren gebruikt voor het genezen van ziekten en aandoeningen. Na een onderbreking tijdens de industriële revolutie vond het in de 20e eeuw wederom zijn weg in de geneeskunde en in spiritualiteit. Lichttherapie is niet langer een mysterieuze en intuïtieve bezigheid. De wetenschap heeft inmiddels in onderzoeken het effect van licht vastgesteld.

Albert Einstein was één van de eerste wetenschappers, die bewees dat licht (zelfs in kleine hoeveelheden) een significante invloed kon hebben op materie. Hij bewees, dat lichtgolven (fotonen) een stortvloed aan elektronen losmaakte uit metaal als het daarmee in aanraking werd gebracht. Na Einstein zijn er nog vele andere onderzoekers geweest, die dit hebben waargenomen en verder onderzoek hebben gedaan.

FacebookLikeBox