Stromen

in evenwicht

Licht- en kleurtherapie

Kleurentherapie

Waar komt kleur vandaan?
Een van de belangrijkste bronnen van de elektromagnetische energie is de zon. Deze energie bevat verschillende golflengten. Radiogolven zijn daarbij de langste ‘golven’ en gammastralen zijn heel korte golven. Licht is maar een klein deel van het elektromagnetische spectrum, namelijk dat deel dat voor mensen zichtbaar is. Een voorbeeld is het zichtbare (zonne) spectrum: de regenboog.
Elke kleur heeft zijn eigen golflengte en is dus meetbaar. Tezamen vormen de kleuren het kleurenspectrum. Kleur kun je dus omschrijven als licht van verschillende golflengten en wordt waargenomen door het oog en het brein.

 

Elke kleur heeft een eigen trillingsfrequentie
Een auraveld bestaat uit verschillende energielagen, ofwel lichtlichamen. Elk van deze fijnstoffelijke lichamen heeft een trilling/vibratie die overeenkomt met een bepaalde kleur, die voortdurend anders wordt, afhankelijk van iemands gedachten, stemmingen en emoties.

Balans krijgen in kleurvibraties/trillingen
Het aura en de chakra’s staan met elkaar in verbinding. Chakra’s vormen als het ware de brug tussen het fijnstoffelijke en het menselijk functioneren. Elk chakra vibreert mee met een dominante kleur. Als er geen balans is in de kleurfrequentie van een chakra, dan leidt dat tot onevenwichtigheid of klachten in het lichaam.
Je voelt je dan op zijn minst niet lekker in je vel zitten.
Door gericht de trillingen van bepaalde kleuren te gebruiken kan er invloed worden uitgeoefend op het functioneren van de chakra’s en dus ook op de balans van lichaam, geest en spiritualiteit.

Concreet beperken wij ons dan ook niet tot kleuradviezen voor je energieverdeling, maar adviseren wij ook op gebied van:

  • Persoonlijkheids-typekleur en karaktereigenschappen.
  • Op welke manier kunnen kleuren voor uw welzijn en zelfversterking worden gebruikt.
  • Het gebruik van kleuren als ondersteuning van uw chakrawerking.
  • Kleuren die bij u passen.
  • Welke kleuren kiest u voor uw omgeving.

Hoe?
Als middel hiervoor maken wij van u een aura- en een chakrafoto en analyseren deze
Hierbij kunnen de analyses (aura, chakra’s, grafieken, persoonlijkheidstype enz. enz.) geheel en gedeeltelijk in rapportvorm weergegeven worden.
Op basis van de analyses wordt gericht en concreet geadviseerd via diverse methode mogelijkheden om tot een betere balans in uw energiehuishouding te komen. Dit kan varieren van voetreflexologie, shiatsu tot en met kleurlichtbaden.
Alle behandelingen worden door goed gekwalificeerde mensen verzorgd.

FacebookLikeBox