Stromen

in evenwicht

Workshops

KLEURtrillingen en hun invloed op onze energie

Workshop van 1 dag - Yvon van der Meer

Beïnvloeding van Aura en Chakra's door kleurtrillingen.

Na de algemene inleiding is er in deze Workshop aandacht voor het natuurkundige aspect van kleuren, hun taal en hun betekenis voor ons.
Vervolgens worden de zichtbare kleuren van het spectrum besproken en over hoe wij deze kleurtrillingen gebruiken voor lichaam, geest en spiritualiteit. Ook komt aan de orde op welke manier die kleurtrillingen toegepast kunnen worden in onze woon- werkomgeving ter ondersteuning van ons functioneren.
Met verschillende methodieken zoals visualisatie, meditatie, concentratie van gedachten en kristallegging gaan wij de kleurtrillingen gericht gebruiken om onze energieverdeling (Chakrawerking) te beïnvloeden…

FacebookLikeBox