Stromen

in evenwicht

Workshops

Consult energiemeting (+ Aura en Chakra's)

Op locatie (consultruimte, spirituele winkels, cursuscentra of bij particulieren thuis) kunnen wij een fotografiedag voor u aanbieden. Hiervoor kunt u contact opnemen: 06 25205661 of klik op: CONTACT

CONSULT

Hoe ziet onze energieverdeling er op de foto uit en kunnen wij onze energieën beïnvloeden?

DE aura

Elk levend organisme wordt omringd door een elektromagnetisch veld dat “aura” heet. Dit (aura)veld trilt op verschillende frequenties en weerspiegelt de stand van zaken van onze geest, ons lichaam en ons innerlijk. De aurafoto vertelt ons veel over wie we zijn en waarom we op een bepaalde manier handelen en functioneren.

Wat betekenen de kleuren van uw aura?

Iedere kleur heeft een eigen trillingsfrequentie en is verbonden met verschillende chakra’s of energiecentra in uw lichaam. Uw aurakleuren worden gevormd door uw lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele toestand. Iedere kleur heeft een unieke betekenis. De ene kleur is daarom net zo belangrijk als de andere kleur. En de ene kleur is niet beter of slechter dan een andere kleur. 

DE chakra’s

Zoals u een zenuwstelsel heeft en een bloedcirculatiesysteem, zo wordt de energie ook verplaatst in uw lichaam. Dat gebeurt via de chakra’s: onzichtbare, maar wel te meten, energietandraderen.
De hoofdkleur van uw complete energiehuishouding geeft aan welk type persoon u op dat moment bent. Deze hoofdkleur kan langere tijd dezelfde blijven.
Er zijn zeven hoofdchakra’s die elk een bepaald lichaamsgebied vertegenwoordigen en die na meting met de handsensor door vorm en kleur op de foto aangeven waar uw energieveld wel of niet goed circuleert.
De Chakrafoto laat zien hoe uw energieverdeling is: sterk of zwak, in balans of niet. Het toont uw sterke kanten maar ook waar wat energieverlies is. 
 

Kosten € 65,-- p.p. totaal 5 kwartier
(Evt. reiskosten vallen buiten dit bedrag)

U krijgt hiervoor

  • Metingen op video mee te kijken
  • Aurafoto + Chakrafoto
  • + Persoonlijke rapportage op papier (grafieken en verklaring van de persoonlijke aurafoto)
  • + Algemene Aura- en Chakra documentatie om ook zelf een Chakra- en Aurafoto te leren analyseren
  • + Reading en advies

EFFECTEN VAN PRODUKTGEBRUIK

Wanneer u wilt kijken of een hanger, een kristal, energiesokken e.d. effect heeft op uw energiestromingen, dan kunt u daar ook een afspraak voor maken.

AFSPRAAK?

KLIK DAN OP: CONTACT

FacebookLikeBox