Stromen

in evenwicht

Lezingen en presentaties

Aardse energieën voor onze Zielsontwikkeling

Lezing: Aardse energieën voor onze Zielsontwikkeling

Spreker: Yvon van der Meer

Waarom zitten we eigenlijk niet op Pluto? Of op een of ander melkwegstelsel? Of maken we ons niet dienstbaar ergens anders in de Kosmos?
In deze lezing wordt geprobeerd op een concrete manier te kijken naar welke aards gebonden energieën wij willen ontvangen en hoe het zou kunnen zijn dat wij ook en juist ààrdse energieën nodig hebben om een stukje verder op onze Kosmische weg te komen.
Om het nog concreter te maken gaan we van een paar ‘vrijwilligers’ een Aura/Chakrafoto maken waarop we de energieverdeling op foto zien. Aan de hand hiervan kunnen ook onze ‘levenslessen’ duidelijker worden. EN natuurlijk omgezet worden in daden ….
Praktische daden ten behoeve van onze innerlijke verrijking.
Het gebruik van aardse energieën voor je zielsontwikkeling doen we niet alleen. Er zal dan ook kort worden stilgestaan bij de rol van de Spirits en Engelen bij onze ontwikkeling.
Yvon van der Meer is Aura/chakra analist, reader, kleurenlicht therapeut, ‘Boodschapper’ en maakt bewust en dankbaar gebruik van de hulp van de Andere Kant.

FacebookLikeBox